Tiêu đề:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STTTiều đềĐơn vị thực hiện
1 Đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp huyện Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
2 Tách sổ hộ khẩu thực hiện tại Công an cấp huyện Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3 Cấp đổi sổ hộ khẩu thực hiện tại Công an cấp huyện Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
4 Cấp lại sổ hộ khẩu thực hiện tại Công an cấp huyện Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện tại Công an cấp huyện Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
6 Xóa đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp huyện Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp huyện Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
8 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật thực hiện tại Công an cấp huyện Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
9 Cấp giấy chuyển hộ khẩu thực hiện tại Công an cấp huyện Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh
10 Đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã Công an xã, thị trấn thuộc huyện
11 Tách sổ hộ khẩu thực hiện tại Công an cấp xã Công an xã, thị trấn thuộc huyện
12 Cấp đổi sổ hộ khẩu thực hiện tại Công an cấp xã Công an xã, thị trấn thuộc huyện
13 Cấp lại sổ hộ khẩu thực hiện tại Công an cấp xã Công an xã, thị trấn thuộc huyện
14 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện tại Công an cấp xã Công an xã, thị trấn thuộc huyện
15 Xóa đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã Công an xã, thị trấn thuộc huyện
16 Cấp giấy chuyển hộ khẩu thực hiện tại Công an cấp xã Công an xã, thị trấn thuộc huyện
17 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã Công an xã, thị trấn thuộc huyện
18 Đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
19 Cấp đổi sổ tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
20 Cấp lại sổ tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
21 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
22 Khai báo tạm vắng thực hiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
23 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú thực hiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
24 Gia hạn tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
25 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật thực hiện tại Công an cấp xã. Công an xã, thị trấn thuộc huyện
26 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật thực hiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
27 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
28 Cấp hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
29 Cấp lại hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
30 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
31 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
32 Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
33 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
34 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
35 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
36 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
37 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
38 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
39 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
40 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
41 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
42 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
43 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
44 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
45 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam thực hiện tại Công an cấp xã Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
46 Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
47 Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
48 Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
49 Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
50 Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Công an cấp tỉnh Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
123
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 494
Tổng số lượt truy cập: 685,259