Tiêu đề:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STTTiều đềĐơn vị thực hiện
1 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
2 Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3 Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
4 Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
5 Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
6 Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
7 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
8 Gia hạn tạm trú tại công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
9 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
10 Khai báo tạm vắng tại công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
11 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
12 Cấp lại sổ tạm trú tại công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
13 Cấp đổi sổ tạm trú tại công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
14 Đăng ký tạm trú tại công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
15 Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
16 Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
17 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
18 Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
19 Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
20 Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
21 Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
22 Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
23 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
24 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
25 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
26 Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
27 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam bằng phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
28 Trình báo mất hộ chiếu (thực hiện ở cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
29 Cấp hộ chiếu phổ thông (thực hiện ở cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
30 Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại việt nam tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
31 Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại việt nam tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
32 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
33 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại việt nam tại công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
34 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại việt nam tại công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
35 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại việt nam (thực hiện tại cấp tinh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
36 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
37 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại việt nam (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
38 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam tại công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
39 Đăng ký thường trú tại việt nam đối với công dân việt nam định cư ở nước ngoài (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
40 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam qua trang thông tin điện tử (cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
41 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
42 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
43 Đăng ký thêm con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
44 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
45 Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
46 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
47 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
48 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
49 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
50 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
1234

ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 976
Tổng số lượt truy cập: 1,424,396