STTĐiểm cấp thẻ CCCDHS Chụp hìnhHS Lăn tay
1
CATP Thủ Dầu Một
- Điểm cấp thẻ CCCD số 01
22
12
2
CATP Thủ Dầu Một
- Điểm cấp thẻ CCCD số 02
67
49
3
CATP Thủ Dầu Một
- Điểm cấp thẻ CCCD số 03
26
22
4
CATP Thủ Dầu Một
- Điểm cấp thẻ CCCD số 04
13
22
5
CATP Thủ Dầu Một
- Điểm cấp thẻ CCCD số 05
14
22
6
CATP Thuận An
- Điểm cấp thẻ CCCD số 01
33
23
7
CATP Thuận An
- Điểm cấp thẻ CCCD số 02
23
12
8
CATP Thuận An
- Điểm cấp thẻ CCCD số 03
34
43
9
CATP Dĩ An
- Điểm cấp thẻ CCCD số 01
32
45
10
CATP Dĩ An
- Điểm cấp thẻ CCCD số 02
28
32
11
CATP Dĩ An
- Điểm cấp thẻ CCCD số 03
26
34
12
CATX Tân Uyên
- Điểm cấp thẻ CCCD số 01
- Trường THPT Tân Phước Khánh
92
50
13
CATX Tân Uyên
- Điểm cấp thẻ CCCD số 02
- Trung tâm Văn hóa Tân Phước Khánh
109
104
14
CATX Bến Cát
- Điểm cấp thẻ CCCD số 01
44
56
15
CATX Bến Cát
- Điểm cấp thẻ CCCD số 02
55
65
16
CAH Bàu Bàng
- Điểm cấp thẻ CCCD số 01
22
33
17
CAH Bàu Bàng
- Điểm cấp thẻ CCCD số 02
77
87
18
CAH Bắc Tân Uyên
- Điểm cấp thẻ CCCD số 01
44
57
19
CAH Bắc Tân Uyên
- Điểm cấp thẻ CCCD số 02
55
77
20
CAH Dầu Tiếng
- Điểm cấp thẻ CCCD số 01
12
24
21
CAH Dầu Tiếng
- Điểm cấp thẻ CCCD số 02
21
25
22
CAH Phú Giáo
- Điểm cấp thẻ CCCD số 01
43
54
23
CAH Phú Giáo
- Điểm cấp thẻ CCCD số 02
21
26