CHUYÊN MỤC: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả, tiến độ xây dựng, triển
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 571
Tổng số lượt truy cập: 1,110,286